Κλασσικός Κύκλος Σπουδών

Ο κλασικός κύκλος αποτελείται από τις σχολές εκείνες που είναι αναγνωρισμένες από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού  και  χορηγείται αναγνωρισμένο πτυχίο ή δίπλωμα με το πέρας των μουσικών σπουδών του σπουδαστή. Εξαίρεση γίνεται  μονάχα  στις σχολές ακορντεόν και φλογέρας, ως μη αναγνωρισμένες, όπου στο πέρας της φοίτησης δεν χορηγείται πτυχίο αλλά βάση του νόμου, βεβαίωση λήξης των σπουδών. Η κλασική μουσική παιδεία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας σειράς επιμελημένης και σοβαρής σπουδής και μελέτης αυτού του κύκλου των σπουδών, που βασίζεται κυρίως στο ρεπερτόριο της κλασσικής μουσικής της δύσης της λεγόμενης ευρωπαϊκής μουσικής. Για την ολοκλήρωση των εγκυκλίων μαθημάτων απαιτείται η υπεύθυνη και σοβαρή  ενασχόληση του σπουδαστή που σίγουρα, παρότι οι σπουδές είναι πολύχρονες, θα του προσφέρει ψυχωφελή αποτελέσματα, που έτσι κι αλλιώς, αναμένεται να του δώσει η δύναμη της μουσικής.

Η εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική επίσης ανήκει στον κλασικό κύκλο σπουδών ωστόσο διαφέρει από την δυτική, αφού χρησιμοποιεί ένα εντελώς διαφορετικό και αυτόνομο πανάρχαιο μουσικό φωνητικό σύστημα και διατηρεί βαθιές ρίζες από την μουσική των αρχαίων ελλήνων. Οι τίτλοι σπουδών, όπου υποχρεωτικά βάση της νομοθεσίας, απαιτείται και απολυτήριο λυκείου, θεωρούνται οι περισσότερο διαβαθμισμένοι και αναγνωρισμένοι, από την πολιτεία, για τον λόγο ότι εκπροσωπεί την  κλασική και λόγια ελληνική μουσική.

Οι σπουδαστές στον κλασικό κύκλο σπουδών είναι απαραίτητο να παρακολουθήσουν τα λεγόμενα υποχρεωτικά γενικά μαθήματα.