Λόγια Ορχήστρα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής

Το είδικό αυτό τμήμα της λόγιας μουσικής  της καθ ημάς ανατολής προσφέρει τη δυνατότητα στους μουσικούς, οι οποίοι έχουν εντρυφίσει στο ιδιαίτερο απο άποψη ηχοχρώματος και μουσικής αισθητικής  μουσικό αυτό είδος, να εκφραστούν, να δημιουργήσουν καθώς και να παρουσιάσουν μέσα απο την ορχήστρα, δείγματα υψηλής μουσικής τεχνικής που αφορά το ύφος της εποχής (κυρίως τα χρόνια του ευρωπαικού διαφωτισμού) της δεξιότητας των ευαίσθητων και φυσικών αυτών μουσικών οργάνων, καθώς και της ιδαίτερης και ιδιάζουσας τεχνικής των, και τέλος της ιδιάζουσας ρυθμολογίας της  αυστηρής  μουσικής  μορφής και φόρμας. Με την παρουσίαση των μουσικών έργων της εποχής της Τουρκοκρατίας επιχειρείται επίσης η ανάδειξη και η παρουσίασςη του άγνωστου για τους έλληνες μουσικού έργου, των Ρωμιών συνθετών της Κωνσταντινούπολης του 17ου - 20ου αίώνα. Υπεύθυνος του τμήματος είναι ο καθηγητής Βυζαντινής μουσικής Δημήτρης Κολλίντζας.