Μοντέρνος Κύκλος Σπουδών

Ο κύκλος αυτών των σπουδών είναι περισσότερο ελεύθερος και εργαστηριακός αφού η εκμάθηση της μουσικής γίνεται με τρόπο περισσότερο πρακτικό και ακουστικό. Η εκμάθηση των μουσικών οργάνων γίνεται με διασκεδαστικό τρόπο, όπου μπορεί ναι μεν να είναι ελεύθερος στο ρεπερτόριο της μοντέρνας μουσικής που χρησιμοποιεί (τζαζ, ροκ κλπ), ωστόσο και εδώ απαιτείται ορισμένη τεχνική και μεθοδολογία,  για να μπορέσει ο σπουδαστής  με την πάροδο των μουσικών του σπουδών, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του βαθμού της δυσκολίας και της δεξιότητας της τεχνικής των μουσικών οργάνων που παίζει. Εδώ δε χορηγείται κάποιος συγκεκριμένος τίτλος σπουδών αλλά με το πέρας των σπουδών του λαμβάνει βεβαίωση λήξης σπουδών