Μουσική προπαιδεία

Το Ωδείο οργανώνει τμήματα Μουσικής Προπαιδείας για παιδιά 4-7 ετών. Εφαρμόζοντας προγράμματα βασισμένα στα συστήματα Orff και Kodaly σχεδιασμένα στις ιδιαιτερότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν, να χαρούν, να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν δεξιότητες, να δημιουργήσουν.

Στα τμήματα διδάσκονται:

  •  Μουσικοκινητική
  • Μουσικά παιχνίδια
  • Θεατρική μουσική αγωγή
  • Ρυθμική αγωγή
  • Γνωριμία με τα μουσικά όργανα
  • Σύστημα Orff και Kodaly