Παπαδόπουλος Χρήστος

Σπούδασε στο Ελληνικό Ωδείο με τους καθηγητές Τσαγράκη Γιώργο και Παπουτσάκη Μαρία όπου πήρε πτυχίο 2005 και το δίπλωμα του το 2008. Εργάζεται στο ωδείο «Ιωάννης Μανιουδάκης» από το 2006.