Πίνακας ετών φοίτησης μουσικών σχολών

ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

ΚΑΤΩΤΕΡΑ

ΜΕΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΤΗ

ΠΙΑΝΟ

2

3

3

3 ή 4

11

ΑΡΜΟΝΙΟ

1

2 ή 3

2

2

7

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ

1

2 ή 3

2

2

7

ΒΙΟΛΙ

2

3

3

3 ή 4

11

ΒΙΟΛΑ

2

2

3

3 ή 4

10

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

2

2

3

3 ή 4

10

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

1

1

2

3 ή 4

8

ΚΛΑΣ. ΚΙΘΑΡΑ

2

3

3

3  ή 4

11

ΚΟΡΝΟ

1

2

2

3

8

ΤΡΟΜΠΕΤΑ

1

1

2

3

7

ΤΡΟΜΠΟΝΙ

1

1

2

3

7

ΤΟΥΜΠΑ

1

1

2

3

7

ΦΛΑΟΥΤΟ

1

2

2

3

8

ΟΜΠΟΕ

1

1

2

3

7

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ

1

2

2

3

8

ΦΑΓΚΟΤΟ

1

1

2

3

7

ΣΑΞΟΦΩΝΟ

1

2

2

3

8

ΜΟΝΩΔΙΑ

1

2

2

3

8

ΦΛΟΓΕΡΑ

1

2

2

2

7

ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗ

 

 

 

 

5-8

ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ

 

 

 

 

7

ΛΑΟΥΤΟ

 

 

 

 

7

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ

 

 

 

 

7

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

 

 

 

 

7

ΗΛΕΚΤΡ. ΚΙΘΑΡ

ΠΡΑΚΤ. ΚΙΘ

 

 

 

 

6

ΚΑΝΟΝΑΚΙ

 

 

 

 

6

ΚΡΟΥΣΤΑ

 

 

 

 

6

ΩΔΙΚΗ

 

 

 

 

2

ΑΡΜΟΝΙΑΣ

 

 

 

 

3

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

 

 

 

 

2

ΦΥΓΗ

 

 

 

 

2

ΣΥΝΘΕΣΗ

 

 

 

 

3 ή 4

ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

 

 

 

 

2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠ

 

 

 

 

2

ΜΟΥΣ. ΔΩΜΑΤΙΟΥ

 

 

 

 

2

ΠΡΑΚΤ. ΔΙΔΑΣΚ.

 

 

 

 

1-2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  1. Η διάρκεια φοίτησης στις ανωτέρω βαθμίδες, διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, την επιμέλεια και το μουσικό ταλέντο του σπουδαστή.
  2. Ο παραπάνω πίνακας των σπουδών αποτελεί την ελάχιστη διάρκεια που μπορεί να φοιτήσει ο σπουδαστής διότι η κάθε τάξη εξαρτάται από την ύλη που θα πρέπει ο σπουδαστής να συμπληρώσει.
  3. Οι δε προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται μετά από πρόταση του ειδικού καθηγητή και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης
  4. Όταν ολοκληρωθούν τα έτη σπουδών, ο σπουδαστής μπορεί να αποκτήσει Βεβαίωση ή Πτυχίο στη σχολή που παρακολούθησε. Για την απόκτηση Διπλώματος θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά άλλα δυο έτη σπουδών.